Image linked to donate page Image linked to Countering the Militarisation of Youth website (external link) Image linked to webshop

Connexion utilisateur

Interface language

Diaspora link
Facebook link link
Twitter link
 

Prípadová štúdia: Otpor - moc ľudu v Srbsku

Späť na obsah

V priebehu dvoch rokov od svojho založenia v roku 1998 hrala srbská mládežnícka organizácia Otpor (Odpor) centrálnu úlohu pri zvrhnutí Slobodana Miloševiča. Pôvodne sa ich kampaň zameriavala na zmenu postojov k odporovaniu Miloševičovi, napríklad používaním 'gerilových' taktík komunikácie (graffiti, pouličné divadlo atď.), často s použitím humoru na pritiahnutie záujmu a zníženie strachu. Stále viac vyvíjali nátlak na rozdelenú demokratickú opozíciu a našli zjednocujúce body, aby čelili Miloševičovi a oslabili 'piliere jeho moci'.


Workshopy výcviku v nenásilí zohrali dôležitú úlohu pri šírení pochopenia, ako môžu oslabiť režim. Keď sa Miloševič pokúsil sfalšovať výsledky volieb, boli v pozícii, v ktorej ho mohli odhaliť a nakoniec ho zastaviť. Keď davy obkľúčili budovu parlamentu, polícia nebola ochotná rozohnať ich. Najslávnejšou fotkou je buldozér idúci do parlamentu; v tom čase sa polícia nesnažila tomu zabrániť. Na druhý deň Miloševič rezignoval.

Otpor hral životne dôležitú úlohu v dosiahnutí nevyhnutného kroku v demokratizácii Srbska – odstránení Miloševiča – no následný pokrok k demokracii bol sklamaním.