Image linked to donate page Image linked to Countering the Militarisation of Youth website (external link) Image linked to webshop

Benutzeranmeldung

Interface language

Diaspora link
Facebook link link
Twitter link
 

Divadelné fórum

Späť na obsah

Názov: divadelné fórum

Čas: minimálne 45 minút

Cieľ alebo účel cvičenia:

Divadelné fórum je druhom hrania úloh, ktoré sa dá použiť pre verejnú akciu, ako bolo opísané v článku Turecko – budovanie nenásilnej kultúry, alebo počas výcviku. Základnou myšlienkou je stvárniť scenár, možno vedúci k neželanému záveru alebo násiliu, a potom začať s opätovným stvárnením scenára, pričom tento raz bude môcť buď účastník hrania úloh alebo akýkoľvek iný pozorovateľ zakričať „stop“ a prevziať úlohu v scenári, aby skúsil niečo urobiť inak. Po druhý krát noví hráči stvárnia scenár od začiatku, ale keď dôjde ku prerušeniu hrania úloh slovom „stop“, hranie úloh sa obnoví na vhodnom mieste – o to ide, keby niekto robil novo navrhnutú akciu.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Krátke divadelné fórum

Dej: dvaja členovia vašej skupiny navštívia dôležitého štátneho úradníka, aby informovali o násilnom skutku proti vašej skupine. Tréner by mohol identifikovať úradníka a útočníkov konkrétnejšie v súlade so situáciou. Je nejasné, či polícia spolupracovala s kýmkoľvek, kto zaútočil na vašu skupinu. Pred vstupom do úradu sa členovia skupiny rozhodnú, akú dokumentáciu majú o útoku a čo chcú skutočne dosiahnuť. Úradníka si vypočujú ohľadom jeho postoja (ktorý môže siahať od všeobecnej sympatie cez predstieranie, že to bude brať vážne, po jasné nepriateľstvo a protiútok na provokatívnu povahu skupiny) a tiež ohľadom motívov (túžbou umlčať, zistiť o nich čo najviac). Úradník by mal začať robiť niečo, aby dostal skupinu na nesprávnu stopu a sám prevzal iniciatívu (prinajmenšom tým, že im povie, aký je zaneprázdnený a možno ich požiada o predloženie svojich občianskych preukazov). Mal by tiež zvážiť, že urobí niečo priateľské alebo desivé – priateľské by bolo spomínanie na svoju aktivistickú mladosť, pričom by tvrdil, že je priateľom s rodičmi niektorého z členov skupiny: desivé by bolo, keby ukázal, že vie niečo o súkromných životoch členov skupiny. Dajte si pozor pri opätovnom hraní scenára, úradník predstaví nové výzvy pre členov skupiny.
Obsadenie: 2 členovia skupiny, 1 úradník, 1 recepčná úradníka
Diskusné body: čo boli primerané ciele pre členov skupiny? Ako mohli prevziať v situácii iniciatívu? Koľko toho chceli vyzradiť o skupine a jej členoch? Vystavovali ostatných členov skupiny alebo svoje rodiny riziku? Ak presvedčili úradníka aby sľúbil, že niečo urobí, ako to mohli upevniť v dohode a uistiť sa, že to urobí? Ako sa mohli lepšie pripraviť na túto návštevu?

Poznámky trénerov:

Môžete zahrnúť omnoho viac scenárov s omnoho viac hráčmi. Trvajte na tom, že ak má niekto nápad, ako by členovia skupiny mohli niečo skúsiť odlišne, choďte a vezmite si ich miesto a stvárnite, čo ten človek navrhuje.