Image linked to donate page Image linked to Countering the Militarisation of Youth website (external link) Image linked to webshop

Benutzeranmeldung

Interface language

Diaspora link
Facebook link link
Twitter link
 

Formy nenásilnej akcie

Späť na obsah

Gene Sharp preskúmal a katalogizoval 198 metód nenásilnej akcie, zverejnených v knihe Politika nenásilnej akcie z roku 1973. Tieto metódy sa delia na tri veľké triedy: protest a presvedčovanie, nespolupráca a nenásilná intervencia. Tie sú ďalej rozdelené na časti. Kompletný zoznam nájdete na http://www.aeinstein.org.

1. Protesty a presvedčovanie

Demonštrácie – mnoho ľudí vyjadrí čo chce spoločným kráčaním po ulici. Napríklad demonštrácie z 15. februára 2003, ktoré boli najväčšou protivojnovou demonštráciu vôbec. Demonštrácie boli vo viac než 600 mestách sveta. Len v Londýne demonštrovali dva milióny ľudí.

Protestné zoznamy – zapíšte svoje meno na zoznam, aby ste vyjadrili nesúhlas s určitou politikou, napríklad protest proti švédskym zbraňovým exportom do USA a Veľkej Británie počas irackej vojny.

2. Nespolupráca

Bojkot – odmietnutie nakupovania tovaru alebo služieb na vyjadrenie nespokojnosti s tým, že ich niekto predáva. Napríklad bojkot juhoafrických produktov počas apartheidného režimu. Najprv začali bojkotovať juhoafrický tovar jednotlivci a organizácie a po nejakom čase bojkotovali Južnú Afriku celé krajiny.

Štrajk – odmietnutie pracovať. Napríklad počas prvej Intifády, Palestínskeho odporu, ktorý začal v roku 1987, odmietla väčšina Palestínčanov pracovať pre Izraelčanov. Izrael stratil mnoho peňazí, keď nemal prístup k lacnej palestínskej pracovnej sile a ekonomika stagnovala.

Politická nespolupráca – odmietnutie vykonávať vojenskú službu alebo vydať stíhanú osobu. War Resistence International je jednou z organizácií podporujúcich tých, ktorí odmietajú výkon vojenskej služby.

Odmietnutie spolupráce – napríklad počas druhej svetovej vojny nórski učitelia odmietli postupovať podľa nacistických školských osnov. Kvôli svojej neposlušnosti boli poslaní do koncentračných táborov, ale keď nacisti pochopili, že sa nevzdajú, väčšina z nich sa vrátila.

3. Intervencia

Blokády – umiestnenie svojho tela v smere niečoho. Napríklad Izraelčania a aktivisti medzinárodnej solidarity stojaci v ceste izraelským buldozérom, ktoré mali zdemolovať palestínske domy.

Preventívna prítomnosť – na ochranu ohrozených osôb v konfliktných oblastiach. Napríklad mieroví pozorovatelia v Mexiku, Izraeli a Palestíne alebo Kolumbii.

Radlicové akcie – otvorené odzbrojenie zbraní a ochota prijať svoj rozsudok. Napríklad odzbrojenie jadrových ponoriek Trident v Škótsku. Názov, pochádzajúci od Hnutia radlíc, označuje koncept konvertovania zbraní alebo vojenských technológií na mierové civilné použitie.