Image linked to donate page Image linked to Countering the Militarisation of Youth website (external link) Image linked to webshop

Benutzeranmeldung

Interface language

Diaspora link
Facebook link link
Twitter link
 

Úvod do časti o rode

Späť na obsah

„Vojna skončí, keď muži odmietnu bojovať – a ženy ju odmietnu schváliť.
Jesse Wallace Hugan, zakladateľ Ligy odporcov vojny“

Úvod

Môže sa to zdať jednoduché a zrejmé, že chceme, aby sa do našich bojov proti vojne a nespravodlivosti zapojili muži aj ženy. Ak však chceme naplno využiť talenty, energiu a postrehy ľudí, musíme uplatniť rodové povedomie na vlastnú organizáciu, na navrhnutie našich kampaní a uskutočnenie našich výcvikov pre akciu.

Ženský výmenný výcvikový pobyt v Čiang Mai, Thajsko, 2005Ženský výmenný výcvikový pobyt v Čiang Mai, Thajsko, 2005

Prečo? Pretože rod, definície mužských a ženských úloh, mužnosti a ženskosti, ovplyvňuje nás všetkých. A spoločenské tradície, ktoré vystavali mužnosť ako dominantnú, agresívnu a kontrolujúcu a ženskosť ako slabú, podriadenú a slúžiacu, každého z nás hlboko ovplyvnili. Rodové povedomie nám pomáha uistiť sa, že v našich nenásilných akciách a kampaniach nepáchame tie isté nespravodlivosti, ktoré sa pokúšame zastaviť.

V antimilitaristických kampaniach sú rodové povedomie a rodové analýzy hodnotnými nástrojmi na vytváranie efektívnej stratégie. Rod je prvkom v každom konflikte. Nemusí byť príčinou konfliktu, no rôzne názory o mužnosti a ženskosti sú základom toho, prečo a ako ľudia bojujú. Armádne systémy sú založené tak, aby fungovali na určitých myšlienkach a predpokladoch o mužských a ženských úlohách. Ak chceme vytvoriť nenásilné štruktúry a systémy na riešenie konfliktov, budeme potrebovať vytvoriť nové predpoklady a očakávania o rode.
V tejto časti zahrňujeme myšlienky a cvičenia, ktoré vám pomôžu zapracovať rodové povedomie do vašich výcvikov a preskúmať vaše kampane a nenásilné akcie z pohľadu rodu.